Standard - Argentinská doga - Dogo Argentino

Země původu: Argentina

Využití: Lovecký pes na velkou zvěř

Klasifikace FCI:

 • Skupina 2, Knírači a pinčové, molossové a švýcarští salašničtí psi
 • Sekce 2.1, Molossové, dogovití psi, bez zkoušek z výkonu

Celkový vzhled

Celým svým vzhledem normální pes molosského typu středních proporcí, v požadovaném rámci velký, aniž by byl obrovský. Jeho vzhled je harmonický a plný síly, protože obrysy jeho mohutného osvalení jsou zdůrazněny pevnou a pružnou (vzhledem k málo pružným tkáním podkoží) k tělu pevně přiléhající kůží. Jeho pohyb je klidný a sebejistý a jeho reakce jsou cílené a rychlé. V jeho pohybu se neustále projevuje radost. Jeho povaha je příjemná a láskyplná, jeho bílá barva je nápadná a jeho fyzické schopnosti z něj činí opravdového atleta.

Důležité proporce

Protože jde o psa středních proporcí, nejsou v jeho harmonickém a vyváženém celkovém vzhledu žádné zvláštnosti. Také hlava je středních proporcí. Tlama je stejně dlouhá jako mozkovna. Kohoutková výška odpovídá výšce zádi. Hloubka hrudníku odpovídá 50% kohoutkové výšky. Délka trupu překračuje kohoutkovou výšku o 10%.

Chování/povaha

Veselá, přirozená, nenáročná, přátelská. Štěká jen málo a je si dobře vědom své síly. Nikdy nesmí být agresivní, to je povahový rys, který musí být dokonale pod kontrolou. Jeho dominantní založení ho neustále ponouká k bojům o jeho teritorium, to platí zvláště o jedincích stejného pohlaví a je to vlastnost nápadná zvláště u psů. Na lovu je chytrý a bezhlučný, odvážný a bojovný.

Hlava

Středních proporcí, silného a těžkého vzhledu, bez ostrých hran nebo nápadného cizelování. Profil je konkávně konvexní: mozkovna je díky konturám žvýkacích a šíjových svalů konvexní, hřbet nosu je lehce konkávní. Hlava tvoří s krkem silný obloukovitě zakřivený svalnatý celek.

Mozkovna

Lebka: masivní, konvexní při pohledu zepředu i z profilu. Jařmové oblouky dobře odstupují a tvoří hlubokou prohlubeň spánků, která dovoluje silný vývoj spánkového svalu. Týlní hrbol nesmí vystupovat, silné svaly šíje ho prakticky stírají. Středová rýha je na mozkovně jen málo patrná.

Stop: na přechodu konvexního průběhu mozkovny k lehce konkávnímu hřbetu nosu je jen slabě vyvinut. Při pohledu ze strany tvoří jeho obrys jasně řezaný reliéf nadočnicových oblouků.

Obličejová část hlavy

Nosní houba: černě pigmentovaná, nosní otvory jsou široce otevřené. Směrem dopředu je lehce vyhrnutá, protože se nachází na konci konkávní linie hřbetu nosu. Při pohledu z profilu je přední strana rovná a svislá; nachází se na stejné přímce s předním okrajem horní čelisti nebo velmi lehce před ní.

Tlama: silná, délka poněkud přesahuje hloubku, dobře vyvinuté šířky s lehce konvergujícími bočními plochami. Hřbet nosu je lehce konkávní, což je znak, který se vyskytuje téměř jen u argentinské dogy.

Pysky: středně silné, krátké a těsně přiléhající, s volnými, černě pigmentovanými okraji.

Čelisti/skus: čelisti silné a dobře oproti sobě postavené, bez předkusu a bez podkusu. Obě strany čelisti se velmi lehce a stejnoměrně sbíhají. Silné a velké zuby, dobře vyvinuté, pravidelně uspořádané, pevně usazené v čelistech, beze stop zubního kazu. Doporučuje se úplný chrup, ale větší význam má pravidelné uspořádání zubů. Klešťový skus, nůžkový skus je přípustný.

Líce: široké a zpola ploché, bez vrásek, bez oblouků a ciselování, pokryté silnou kůží.

Oči: tmavě hnědé až oříškově hnědé, chráněné očními víčky přednostně s černými okraji, třebaže částečná depigmentace očních víček se nesmí považovat za vadu. Mandlového tvaru, uložené středně vysoko a posazené daleko od sebe. Celkově mají působit dojmem pozornosti a činorodosti, ale nikdy nesmí působit vysloveně tvrdě, což platí zvláště o samcích.

Uši: nasazené vysoko a vzhledem k velké šířce lebky také daleko od sebe. Vzhledem k původnímu použití psa by měly být uši kupírované a vzpřímené; jsou trojúhelníkového tvaru a v délce, jež nepřesahuje 50% délky předního okraje ušního boltce. Jestliže nejsou kupírované, jsou střední délky, široké, silné, ploše přiléhající a na špičce zaoblené. Srst je hladká a o něco kratší než na zbytku těla psa. Na uších se mohou objevovat malé skvrnky, ale jejich výskyt se nepostihuje. Nekupírované uši jsou neseny přirozeně visící a překrývající zadní část lící. Při vzbuzené pozornosti mohou být zpola vztyčené.

Krk

Střední délky, silný, nesený zdvižený. Osvalení je dobře vyvinuté a horní linie je lehce klenutá. Tvarem se podobá komolému kuželu. U nasazení hlavy tvoří osvalení lehký oblouk, který stírá veškeré nerovnosti kostry v této oblasti; jeho široká základna dobře přechází do hrudníku. Kondenzátor je pokryt pružnou a silnější kůží na hrdle, jež může volně klouzat po tkáních podkoží, protože je zde volnější než na ostatních částech těla. Na hrdle se tvoří jemné vrásky, ne však visící lalok. Tento znak je pro funkčnost zvířete velmi důležitý. Srst je v této oblasti poněkud delší.

Trup

Délka trupu (od ramenního kloubu až po sedací kost) přesahuje kohoutkovou výšku zhruba o 10%.

Horní linie: rovná, kohoutek a vrcholky pánevní kosti jsou ve stejné výšce a tvoří nejvyšší body této linie.

Kohoutek: široký a vysoký.

Hřbet: široký a silný, se silně vyvinutým svalstvem, což způsobuje lehce klesající linii směrem k bedrům.

Bederní partie: silná, díky silně vyvinutému svalstvu beder, jež způsobuje, že se podél páteře tvoří lehká podélná prohlubeň, jsou kontury poněkud setřené. Bedra jsou poněkud kratší než hřbet ke hřebeni zádě lehce stoupají. Celkový vývin osvalení podél celé horní linie propůjčuje psovi dojem lehce spadajících linií, což však neodpovídá skutečnosti, třebaže u dospělých psů vzniká tento dojem vzhledem k silně vyvinutému svalstvu hřbetu ještě silnější.

Záď: střední délky, široká, s dobře vyvinutým svalstvem, které téměř zastírá hřeben kosti kyčelní i vrchol kosti křížové. Záď je stejně široká jako hrudník nebo poněkud užší. Záď je k horizontále skloněna pod úhlem zhruba 30°, horní linie lehce klesá k nasazení ocasu.

Hruď: široká a hluboká. Vrchol hrudní kosti se nachází na stejné úrovni jako vrchol ramenního kloubu a dolní linie hrudníku dosahuje na úroveň loktů. Hrudník je prostorný, aby poskytoval dostatek místa velkým plicím; žebra jsou dlouhá a středně klenutá, spojují se s hrudní kostí na úrovni loktů.

Dolní linie a břicho: poněkud vytažené nad dolní linii hrudníku, ale nikdy ne tolik jako u chrta, silné. Slabiny a břicho se stejným svalovým tonusem.

Ocas

Středně vysoko nasazen, s horní linií tvoří úhel 45°. Šavlovitě zahnutý, dlouhý a silný, dosahující k hleznům, ale nepřesahující je. V klidu je přirozeně svěšený, v akci se ocas zdvihá trochu nad horní linii, v klusu nesen na horní linii nebo trochu výš.

Končetiny

Hrudní končetiny

Celkově tvoří s tělem harmonickou silnou jednotu kostí a svalů. Při pohledu ze strany i zepředu jsou končetiny postaveny svisle.

Plece: lopatky jsou vysoké a dobrých proporcí, velmi silné, s velkými, zřetelně modelovanými, ale ne přehnaně vyvinutými svaly. Vzhledem k horizontále jsou postaveny pod úhlem 45°.

Nadloktí: střední délky a odpovídající celku. Silné a výrazně osvalené, vzhledem k horizontále jsou postavena pod úhlem 45°.

Lokty: robustní, pokryty poněkud silnější a pružnou kůží, bez vrásek a skladů. Přirozeně přiléhají ke stěnám hrudníku a zdají se být s nimi spojené.

Předloktí: stejně dlouhé jako nadloktí, postavené kolmo k zemi. Kosti mohutné a rovné, s dobře vyvinutým svalstvem.

Zápěstní kloub: široký, tvoří prodloužení předloktí, bez kostních výrůstků a vrásek kůže.

Přední nadprstí: poněkud ploché, dobré substance kostí, s horizontálou tvoří úhel 70-75°.

Tlapy hrudních končetin: kulaté, s krátkými, silnými a dobře sevřenými prsty. Polštářky tlap jsou masité a tvrdé, pokryté silnou kůží drsnou na omak.

Pánevní končetiny

Přiměřeně úhlené. Celkově jsou silné, mohutné a rovnoběžně postavené, působí dojmem síly a výkonu, což vyžaduje jejich funkce, protože z nich vychází silný posun, který je rozhodující pro typický pohyb.

Stehna: V délce odpovídající celku, silné s viditelně velmi výrazně vyvinutým osvalením. Úhel kyčelního kloubu činý zhruba 100°.

Koleno: postaveno ve stejné ose jako zbytek končetiny, úhel mezi stehenní kostí a bércem tvoří přibližne 110°.

Bércová část: poněkud kratší než stehno, silná, vede výborně vyvinuté svalstvo.

Hlezenní kloub a zadní náprstí (nárt): celkově jsou hlezenní kloub a nárt krátké, silné a mohutné. Zaručují silný posun pánevní končetiny. Nárt je silný a pata je dobře patrná. Hlezenní kloub tvoří úhel zhruba 140°. Nárt je silný, téměř válcový a k horizontále je postaven pod úhlem zhruba 90°. Objeví-li se paspárky, musejí se odstranit.

Tlapy pánevních končetin: podobně jako u tlap hrudních končetin, tyto jsou jen o něco menší a širší, jinak mají stejné vlastnosti.

Pohyb

Hbitý a určitý. Je-li vzbuzena pozornost psa, podstatně se změní jeho pohyb a pes se pohybuje s rychlými reflexy, což je pro toto plemeno typické. Krok je pomalý a klidný. Klus je dlouhý, hrudní končetiny dosahují daleko dopředu a pánevní končetina poskytuje potřebnou energii a silný posun. Ve cvalu pes ukáže svoji energii a všechny své síly. Stopa tlap je jednoduchá a souběžná. Mimochod se posuzuje jako těžká vada a je nepřípustný.

Kůže

Po celém těle silná, ale měkká a pružná. Dobře přiléhající k tělu, vzhledem k povoleným tkáním se na své podložce lehce pohybuje, kromě volnější kůže na krku, kde je vazivo podkoží mimořádně volné, netvoří žádné podstatné vrásky. Kůže je co nejméně pigmentovaná, třebaže s věkem pigmentu přibývá. Nadměrně pigmentovaná kůže je nepřípustná. Přednostně by měly být pigmentovány okraje sliznic pysků a okraje očních víček.

Osrstění

Jednotně krátké, hladké, měkké na omak a zhruba 1,5 až 2 cm dlouhé. Hustota srsti se liší podle klimatických podmínek. V tropických podmínkách je osrstění řidší, takže mohou prosvítat pigmentové skvrny na kůži, což by však nemělo zavdat příčinu ke snížení ) hodnocení. Ve chladném podnebí je srst hustší a silnější a může se dokonce vytvářet i podsada.

Barva

Čistě bílá. Kolem oka je barevná skvrna černé nebo tmavé barvy přípustná. Tato skvrna nesmí přesahovat 10% celkové plochy hlavy. U stejně hodnotných jedinců by se měl rozhodčí vždy rozhodnout pro psa, jehož srst je co nejbělejší.

Velikost/Hmotnost

Kohoutková výška: psi 62 až 68 cm, feny 60 až 65 cm.

Vady

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru ke stupni odchylky.

Těžké vady

 1. Nedostatečný vývin svalů a kostí (slabost)
 2. Málo pigmentovaná nosní houba
 3. Visící pysky
 4. Malé, slabé nebo zkažené zuby, neúplný chrup
 5. Příliš světlé oči. Entropium nebo ektropium.
 6. Sudovitý hrudník, kýlu podobný hrudník
 7. Plochá žebra
 8. Přehnané úhlení pánevní končetiny
 9. Nárt příliš dlouhý
 10. Netypický pohyb
 11. Přehnaná pigmentace kůže u mladých psů
 12. Malé oblasti s barevnými chlupy
 13. Nervózní nevyrovnaný temperament

Diskvalifikující vady

 1. Zcela depigmentovaná nosní houba
 2. Předkus nebo podkus
 3. Modré oči nebo oči různých barev
 4. Hluchota
 5. Dlouhá srst
 6. Barevné skvrny v srsti na těle. Více než jedna barevná skvrna na hlavě
 7. Velikost pod 60 cm nebo nad 68 cm
 8. Agresivita

Poznámka: psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, nacházející se zcela v šourku.


© Veškerý grafický, textový obsah serveru www.dobyvatel.eu je předmětem autorského práva
ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11